Boerderie Bewust / webshop.boerderiebewust.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u of anderen oploopt of oplopen door het onoordeelkundig gebruik van haar producten en verpakkingsmaterialen.